Handlevogn

Antall varer:0stk
Sum: kr 0,00

Om Propangass

Propangass blir stadig vanligere å bruke til oppvarming og matlaging på hytta. Gassen er i seg selv ikke giftig, men kan ved dårlig forbrenning utvikle giftig kullos. Lekkasjer fra propangassanlegg kan utløse en kraftig eksplosjon. Derfor er riktig bruk og godt vedlikehold avgjørende for å sikre hyttekosen.

Propangass (C3H8).
– Propan er en energigass som opptrer i gassform ved vanlig trykk og temperatur og selges i kondensert flytende form på stål-, aluminiums- eller komposittflasker og tanker.

– Propan er en brannfarlig gass.
– Gassen er fargeløs og som handelsvare er den tilsatt et kraftig luktstoff som gjør at brukeren raskt kan registrere gassen ved ufarlig lav konsentrasjon.
– Propan fryser ved -190 gr celsius og koker ved -43 grader.
– Eksplosjonsområde i luft er 2,1-9,5% volum.
– Energiinnhold er 12,9 Watt pr. gram (12,9 kW pr. kg)
– Trykk i flaske er 4-14 bar (høytrykk)
– Gassen er luktfri, men er tilsatt svovelforbindelse som lukter råttent egg.
– Propan er ikke giftig, men ved ufullstendig forbrenning produseres CO.
– Propan er 1,5-2 ganger tyngre enn luft.GASSVETTREGLENE
1. Propanbeholderne må aldri plasseres under terrengnivå, for eksempel i kjellerrom. Husk at propan i gassform er tyngre enn luft.
2. Propanbeholdere skal alltid stå oppreist, og må aldri utsettes for unormal oppvarming eller sterk solvarme.
3. Vær på vakt mot propanlekkasjer. Gass som lekker ut kan gjøre lufta eksplosjonsfarlig og kan antennes av for eksempel åpen ild, glødende tobakk eller elektrisk gnist.
4. Finn eventuelle lekkasje snarest mulig ved å pensle konsentrert såpevann på slanger og rørforbindelser. 5. Når gasstrykket settes på vil såpebobler danne seg på lekkasjestedet.
6. Bruk kun slanger for LPG/propan. Sprukne eller defekte slanger må skiftes straks. Største lovlige slangelengde er 1,5 meter. Bruk slangeklemmer.
7. Hold alltid en tent fyrstikk klar når apparatkranen åpnes. Steng for gassen ved beholderen når anlegget ikke er i bruk, og husk å koble fra regulatoren ved lengre tids fravær.
8. Steng for gassen ved beholderen og bring om mulig beholderen til et trygt sted dersom det oppstår brann.
9. Hold alltid apparat og beholder i god stand, men prøv ikke selv å reparere skader eller defekter som oppstår. La propanforhandler gjøre kontroll og eventuell overhaling av apparat og anlegg med jevne mellomrom.
10. Studer monterings- og bruksanvisning nøye før apparat og anlegg tas i bruk. Spør forhandleren dersom det er noe du er i tvil om. 

Hytteliv Senteret Drammen AS | Lierstranda 82 | 3400 Lier | Org nr: 986 960 996 |
| Tlf: +47 32 85 46 40 | E-post: post@hyttelivsenteret.no
|