Handlevogn

Antall varer:0stk
Sum: kr 0,00

Batteri og amperètimer


De senere årene har salget av vedlikeholdsfrie batterier eksplodert. Dette gjelder særlig AGM (Absorbent Glass Mat) batterier. Det finnes mange leverandører av disse produktene, og dessverre har vi den siste tiden sett at definisjonen av en amperetime har varierert fra leverandør til leverandør. Dette har ført til at svært mange kunder har henvendt seg til oss for å få svar på sine spørsmål rundt dette temaet. Gylling Teknikk er blant landets fremste på området og i det følgende gir de en forklaring på dette som forhåpentligvis vil oppklare mang en misforståelse!

I hovedsak finnes det tre standarder som er internasjonalt anerkjent for merking av batterier. Grunnen til at man benytter tre forskjellige standarder er fordi standarden batteriet er testet etter forteller kjøperen noe om hvilket bruk batteriet egner seg for og hva batteriet kan yte.

100 ampertimer = 1 stk 12w (1A på 12v) pære vil lyse i 100 timer.

C 10, C 20 og C 100:
Disse tre standardene forteller hvor lang tid batteriet er testutladet over, og gir grunnlaget for det ampertimetallet batteriet kan levere. I industri så benytter man ofte C10 som retningsviser på ytelsen på batteriet. Dette er da batterier som er laget for å gi svært høye strømmer over kort tid. Et slikt batteri er forsøkt utladet med en bestemt strøm i 10 timer.

C20 er den standarden som oftest benyttes i biler, båter og kjøretøyer. Et bilbatteri skal kunne gi høy startstrøm til startmotoren som igjen starter bilmotoren. Det er svært høy strøm som går ut av batteriet men i kort tid. I tillegg skal det kunne gi lavere strøm over tid til lys etc. i bilen. Derfor brukes denne standarden for denne typen batterier. Batteriet er da testet utladet over 20 timer.

C100 er den standarden vi i Norge oftest bruker til fritidsbatterier, altså solstrømsbatterier og forbruksbatterier i båter. Et typisk solstrømanlegg i en hytte benytter lite strøm (forbruk) men i lengre tid. Det er da mest interessant å vite hvor mye strøm man kan trekke ut av batteriet over tid. Disse batteriene er da testutladet over 100 timer og merket etter dette.

Utladetest
Batteriet er fullt ved 12.8 V (hvilespenning). Når et batteri angis fra fabrikant lades det ut til 10,5v. Eks: Et Sunwind Haze batteri på 245 ah utlades over 100 timer fra 12,8v til 10,5v med en forbruksstrøm på 2,45A. 100 timer x 2,45A = 245 Ah – Dette batteriet har altså en kapasitet på 245 ampertimer. Dette er ikke så lett for deg som kunde å sjekke, men alle seriøse produsenter og leverandører har sertifikater som viser hva batteriene skal yte. Ønsker du å vite at du får det du faktisk betaler for (antall ampertimer) kan det være fornuftig å be om sertifikat og testresultat fra produsent.

Èn ampertime veier 270 gram!
Den andre måten man kan sjekke et AGM batteri på er rett og slett ved å veie det. Disse batteriene består hovedsakelig av bly. Energitettheten i et blybatteri av samme teknologi (i dette eksemplet AGM) er stort sett det samme. Et AGM batteri vil gi deg 3,7-3,9 Ah pr kilo batteri. Ønsker man å øke kapasiteten i et batteri utover dette må man øke syrevekten på batterisyren. Økt syrevekt kan mest folkelig forklares som volumprosent i alkohol. Drikker man et melkeglass med 60 % med sprit blir man fullere og skader kroppen mer enn om man drikker et glass med 20 %. Det samme gjelder for batterier. En kraftigere syre vil i tillegg til å øke kapasiteten også gi batteriet bedre kuldeegenskaper. Årsaken til at de færreste seriøse leverandørene gjør dette allikevel er at levetiden blir betydelig redusert, og at ladespenningen må reguleres opp. Man kan ikke lenger benytte vanlige ladere eller regulatorer til å lade batteriene. Dette gjør det ganske enkelt for deg som kunde å sjekke om du får det du betaler for. Sammenligne vekten, dersom et batteri har høy kapasitet og lav vekt vil det enten leve kortere eller være feil merket.

Valg av batterier

En forutsetning for at du skal bli fornøyd med solenergiverket ditt er at du velger rett batteri, både med hensyn til kvalitet, type og kapasitet. Det er viktig å velge rett batteri til rett bruk, tipsene finner du her!

Batterier produseres i mange kvaliteter og har forskjellige egenskaper avhengig av formål og bruk. Velg riktig batteritype av høy kvalitet, det vil spare deg for mange ergrelser og utlegg senere. Oppstår det problemer i et solenergiverk er det batteriet som i de fleste tilfeller er årsaken, og er ikke batteriene årsaken, er det likevel batteriene det går ut over og som må skiftes. Å måtte bytte ut sulfaterte eller forfrosne batterier er lite hyggelig og ikke minst kostbart i lengden. Husk også at batteriene er det dummeste å spare inn på når du kjøper deg nytt anlegg, batterier kan nemlig bare kobles sammen om de er nye og av akkurat samme type – helst fra samme produksjon. Finner du dermed ut at anlegget er for lite etter en stund må hele batteribanken skiftes ut.

Ta hensyn til følgende ved valg av batterier:
1. Et forbruksbatteri skal ha høy kapasitet i amperetimer. Gjerne minst to ganger behovet for å sikre lang levetid, ekstra reserve, og økt framtidig forbruk. 
2. Det er mindre strøm i et kaldt batteri (Ca. 80 % ved 0 °C). Om hytta brukes om vinteren bør batteribanken være 20-40 % større.
3. Utladningstiden påvirker hvor mye strøm som er tilgjengelig. Undersøk utladningstiden kapasiteten er oppgitt ved. Lengre utladningstid – mer strøm.
4. Overdimensjonering av batteriene gir høyere komfort og lengre levetid. 
5. Ta hensyn til at strømbehovet endrer seg – du kan ikke uten videre koble på flere batterier når det er gått en tid. 
6. Levetiden på batteriene avhenger av hvordan de lades, hvor dypt og hvor ofte de lades ut – unngå dyputladninger.
7. Et batteri med høy lademottakelighet og lav selvutladning er å foretrekke. Forskjellen mellom dårlig og best kan utgjøre opp til 15 %. I praksis betyr dette at den tilgjengelige solcelleeffekten øker med inntil 15 % bare ved bytte av batteri.ÅPNE BLYBATTERIER
– Fordeler:
• Billigere
• Lett tilgjengelig
• Stort utvalg

 – Ulemper:
• Kort levetid
• Avgir knallgass (eksplosjonsfare)
• Syreskader
• Må vedlikeholdes
• Sårbare for vibrasjoner
• Må plasseres vannrettVENTILREGULERTE BATTERIER (Gelè og AGM)
– Fordeler:
• Lang levetid
• Lette å transportere
• Liten til ingen gassing
• Ingen syrelekkasje
• Lav indre motstand (AGM)
• God lademottagelighet (AGM)
• Kan monteres i alle vinkler (AGM)
• Gode dyputladningsegenskaper (Gelè og Concorde)
• Høy motstandsdyktighet mot frostskader (AGM)

– Ulemper:
• Pris
• Sårbare for vibrasjoner (AGM)
• Høy indre motstand (kun gelè)
• Begrensning av ladestrøm (kun gelè)

kr 1 990,00kr 2 190,00

Sunwind AGM batteri 122 At.

Sunwind HZB 12-100 AGM batteri
kr 3 590,00kr 3 990,00

Sunwind AGM batteri 245 At.

Sunwind HZB 12-200 AGM batteri
kr 3 990,00kr 4 990,00

Sunwind AGM batteri 290 At.

Sunwind HZB 12-251 AGM batteri
kr 3 490,00

Concorde AGM batteri 126 At.

Concorde PVX SunXtender
kr 6 900,00kr 8 490,00

Concorde AGM 305 At.

Concorde PVX2580 SunXtender


 

Hytteliv Senteret Drammen AS | Lierstranda 82 | 3400 Lier | Org nr: 986 960 996 |
| Tlf: +47 32 85 46 40 | E-post: post@hyttelivsenteret.no
|